Ons werkterrein.

Doelgericht veranderen van opleidingsorganisaties is ons werkterrein. Alle strategieën zijn
mogelijk: SYSTOLUTIONS. Vele invalshoeken zijn mogelijk: topdown of bottom-up
processen. Of afstemmings-, leer-, regel of onderhandelingsprocessen. Of u kiest voor
een´gekleurde´ aanpak; blauw, rood, geel groen of wit.

Systolutions ondersteunt bij het zoeken en invoeren van oplossingen voor:

• Beheersbaarheid, kwaliteitszorg en verantwoording aan belanghebbenden en toezichthouders,
• Informatieplanning in opleidingsorganisaties,
• Flexibiliteit en maatwerk in opleidingen,
• Vernieuwing van de (beroeps)didactiek,
• Pedagogische en agogische vernieuwingen zoals zorg, loopbaanoriëntatie en      loopbaanbegeleiding.

Systolutions staat voor een interactieve benadering. In samenspraak met u zoeken we en implementeren we oplossingen voor uw opleidingsorganisatie.